Bases de participacion profesional

BASES I MARKET SART

1. Lugar e Data
No hotel Sada Marina os días 31, 1 e 2 de xuño .

2. Inscrición
Poderán participar no market todas aquelas persoas que realicen a solicitude en tempo forma. Criterios:

.Imaxe
.Calidade do produto
.Innovación
.Actividade
Valoraráse especialmente que o participante se involucre neste evento e que haxa variedade de productos.

3. Procedemento e Prazo

O prazo para enviar unha solicitude é do 1 de maio ao 12 de maio.
As solicitudes deberán enviarse ao mail sartevento@gmail.com co modelo de inscripción debidamente cumprimentado.
Toda solicitude deberá ir acompañada:
• descripción dos productos ou actividades a realizar (non serán aceptadas as solicitudes de revenda , segunda mán e outlet)
• logotipo ou imaxe corporativa en formato png
• Nome da empresa co d.n.i do solicitante
• Recibo de Seguro de responsabilidade civil
• Breve descripción da exposición dos productos cos medios que lles propoñemos.
..Autorización Sanitaria do funcionamento ou o equivalente que emita a súa comunidade autónoma; Carné manipulador de alimentos.(alimentación) e carta de alérgenos
..Abstenerse os que non cumpran os requisitos.

4. Montaxe e Horarios
A montaxe levarase a cabo o 31 de maio de pola mañá dende as 10:00 h ata as 15:00 h sendo as 17:00 h a apertura e inauguración do market.
O horario de venta ao público será:
Día 31 de maio será de 17:00h ata as 21:00 h
día 1 de xuño será as 11:00h ata al 21:00 h (ininterrumpidamente)
día 2 de xuño será de 12:00 h ata as 20:00h (ininterrumpidamente)
Os participantes comprométense a cumprir co horario de apertura e peche .

5. Decoración
Todos os participantes deberán decorar o seu posto acorde ao evento. O non cumprimento desta norma producirá a automática exclusión do market. A organización non se fai responsable do contenido do posto no horario da feira. (Ver anexo II)
Así mesmo cada expositor deberá poseer, como requisitos mínimos: unha alargadera eléctrica en bo estado para conectarse ao punto de luz máis cercano, protección contra sobrecargas e cortacircuitos e elementos necesarios para iluminar o posto.

6. Asignación de Espazos e Ubicación da Feira
A asignación dos espazos corre a cargo da organización e estarán distribuídos no espazo designado para a montaxe do market.
Os participantes non poderán ocupar maior espazo do solicitado e aprobado por cuestións loxísticas

7. Aceptación de Solicitudes
A organización resolverá as solicitudes e as notificará antes do 10 de maio. No market queremos que sexa variado polo que a escolla das marcas que participen estará en función de lograr unha variedade de productos e non repetir os mesmos artigos.
Unha vez notificada a súa participación se lles facilitará o número de conta para facer o ingreso que re fará nos tres días da súa aceptación á Feira. Que será dun importe de 100€ por stand. Alimentación 150€

8. Servizos Facilitados
9.1 Puntos de luz no market.
9.2 Publicidade do evento.
9.3 A organización disporá diversos contenedores de lixo no recinto.
9.4 A organización non se responsabilizará dos roubos ou desperfectos que se poidan ocasionar.
9.5 Obradoiros,concertos e actividades varias

DISPOSICIÓN FINAL
A organización se reserva o dereito a dar por finalizada a actividade de calquera posto que non se adapte ós requisitos establecidos nesta convocatoria.

IMPORTANTE: O envío do Anexo 1 (ficha) cumplimentada supón a aceptación destas bases.
Alegar, por tanto, ignorancia sobre calquera dos puntos contidos nelas non será argumento a ter en conta pola organización en caso de incumplimento de algún.

Sada,maio do 2019

 

Descarga la solicitud de participación(anexo I) —> Aqui

Descarga el anexoII (decoracion del evento) – – – >Anexo2